0529 - 431 629 Dalfsen, Prins Hendrikstraat 7 Hardenberg, Handelsstraat 40

Onze aanpak: RGS

Resultaatgericht samenwerken

Wat is RGS?

Doordat wij Resultaatgericht Samenwerken, bieden wij garantie in kwaliteit, duurzaamheid en beheersing van de kosten van het onderhoud in vastgoed. De na te streven kwaliteit en het te bereiken resultaat wordt allemaal vastgelegd in een doordacht onderhoudsplan of een prestatie-overeenkomst. Hiermee ontzorgen wij de opdrachtgever volledig en bieden wij een optimale voorspelbaarheid in het hele traject. We elimineren hierbij risico’s en faalkosten en streven naar een continuïteit in de werkrelatie.

“Wij zijn open en eerlijk richting onze opdrachtgevers en mensen met wie we samenwerken. We houden van resultaat en het leveren van maatwerk, voor de korte en lange termijn. We denken mee, een stap verder en soms een stap terug als dat nodig is. Denken, doen en handelen vanuit de behoefte en beleving van onze klanten staan hierbij centraal.
We benoemen wat benoemd moet worden zijn betrokken tot het eind en altijd op zoek naar meerwaarde.”

Wij bieden duurzame onderhoudsplannen op maat, specialistisch vakmanschap en innovatieve oplossingen voor toekomstbestendig vastgoed.

 

Voordelen RGS

  • Tevreden bewoners en gebruikers.
  • Betere functionaliteit en kwaliteit.
  • Meetbare en daarmee stuurbare situaties.
  • Beheersen en verlagen van directe kosten over de gehele exploitatieperiode.
  • Beheersen proces en daarmee lagere indirecte kosten.
  • Ontzorgen opdrachtgever.
  • Behoud van de regie en één aanspreekpunt.
  • Meer budgetzekerheid door minder risico’s en faalkosten: potentiële tegenvallers worden tijdig gesignaleerd.
  • Resultaat dat is afgestemd op het portefeuillebeleid en investeringsbeleid.
  • Waardebehoud en waar mogelijk waardeontwikkeling.

De opdrachtgever, het vastgoedonderhoudsbedrijf en de andere ketenpartners met RGS naar continuïteit in de werkrelatie, naar het wegnemen van risico’s en naar het elimineren van faalkosten.

Kwaliteitsgarantie

Vakmanschap, kennis en expertise komen bij ons samen en dragen bij aan de kwaliteit. Onze kwaliteitsstandaard is hoog. Wij zijn scherp op elkaar en streven naar continue verbetering. Onze medewerkers zijn bevoegd en geschoold om de werkzaamheden uit te voeren. Maar de passie en vakmanschap die zij hebben in hun werk, zorgen dagelijks weer voor de mooiste resultaten!